ATELIER

Prioritami atelieru je:
Maximální využití spojení výtvarníka a realizátora produktů v jedné osobě.
Neustálý vývoj nových produktů ve spojení s novými technologiemi, např. lehání tabulového
skla a leštění povrchu vypískovaného reliéfu.
Úzká spolupráce s galeristy a zákazníky na rozvíjení našich kolekcí i podle jejich požadavků.
Rozvíjení každé takové technologie jinak než je obvyklé a posunutí hranic v tom co je ještě
vůbec možné.
Zdokonalování kvality a designu obalů našich výrobků.

ATELIER