Žampach Atelier | Umělecké křišťálové sklo s tradicí od roku 1990

Obchodní podmínky

Dodavatel:

Hana Žampachová, Pořádí 610, 688 01 Uherský Brod, IČ:75733862

E-mailová adresa: info@zampach.com

Kontaktní osoba: Ondřej Žampach, telefon:  +420 605448022

Dodavatel není plátcem DPH.

Prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese: www.zampach.com

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2020.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11. DORUČOVÁNÍ

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V Uherském Brodě dne 1. května 2020